ระบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19​
สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี​
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

เลือกช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการแจ้งความจำนงขอรับวัคซีน


วันที่
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
รวม
เหลือ
02-10-2021
เต็ม
0/100
0/100
0/100
เต็ม
0/150
0/150
0/100
เต็ม
700
700
07-10-2021
0/200
0/400
0/400
0/400
เต็ม
เต็ม
เต็ม
เต็ม
เต็ม
1400
1400
09-10-2021
0/200
0/400
0/400
0/400
เต็ม
0/300
0/400
0/400
เต็ม
2500
2500

>>ตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีน<<

ของดให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้ม
หากพบในภายหลังว่าท่านปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

วันที่รับวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โปรดติดตามหน้าเพจโรงพยาบาล
Link Facebook