ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
หน้าแรก >> งานพัสดุและงานบำรุง >> ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(13/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/06/2018)
ยกเลิก เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) และหมึกคอมพิวเตอร์ HO 1006(35A) โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 (11/06/2018)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ ชั้น 10
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ 2561 (30/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (24/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (23/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการชั้น 10 (18/05/2018)
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ (18/05/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) และหมึกคอมพิวเตอร์ HO 1006(35A) โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (17/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (16/05/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (15/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (11/05/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (10/05/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอำนวยการชั้น 10 (09/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(08/05/2018)
ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด2ไก จะำนวน 20 เตียง (08/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(02/05/2018)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (30/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบหัวจ่ายออกซิเจนและสูญญากาศ (24/04/2018)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา(11/04/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาปรับปรุง ระบบหัวจ่ายออกซิเจน และสูญญากาศทางการแพทย์ อาคารออโธปิดิกส์ (05/04/2018)
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (03/04/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก (03/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling,หัว DHS/DCS Triple Reamer และหัว Chuck and Key (02/04/2018)
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (30/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
ประกาศ ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคา้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61030020612 (22/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4(19/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling} ,หัว DHS/DCS Triple Reamer และ หัว Chuck and Key(15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ( Infusion pump ) จำนวน 14 เครื่อง (15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด2กลไก จำนวน 20 เตียง (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (14/03/2018)
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (13/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ปรับปรุงหัวจ่ายออกซิเจนและสูญญากาศทาวการแพทย์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (05/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ( Infusion pump ) (05/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (05/03/2018)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (02/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS)(26/02/2018)
ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว (16/02/2018)
ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอากอาคาร (14/02/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (31/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) (31/01/2018)
ประกาศประกวดราคา การซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด (30/01/2018)
ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง (30/01/2018)
ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์เครื่องมือดึงรั้งสำหรับการผ่าตัดสมองแบบครบชุด (29/01/2018)
ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ (29/01/2018)
ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน 12,000 รีม (29/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว (29/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอากอาคาร (29/01/2018)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (23/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (22/01/2018)
ประกาศประกวดรา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (18/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน 12,000 รีม (16/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800KWA (1000Kw) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600KVA ชุดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution Bord) พร้อมติดตั้ง (15/01/2018)
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยายาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น (12/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (08/01/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 600 รายการ (04/01/2018)