ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
หน้าแรก >> งานพัสดุและงานบำรุง >> ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง จำนวน ประเภท วันที่ลงประกาศ Download
41 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ ประกวดราคา 16/10/2015
40 ประกาศสอบราคา เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด 1 เครื่อง ประกาศ 29/09/2015
39 ประกาศสอบราคา เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า 1 ระบบ ประกาศ 28/09/2015
38 ประกาศ การทำลายเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก 1 ระบบ ประกาศ 17/09/2015
37 ปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU ครั้งที่ 2 1 ห้อง ประกวดราคา 18/08/2015
36 สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 คัน สอบราคา 14/08/2015
35 สอบราคา ยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง สอบราคา 05/08/2015
34 ประกาศ ( ร่าง ) TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อุบัติเหตุ ( Trauma Intensive Care Unit ) 1 รายการ ประกาศ ( ร่าง ) 05/08/2015
33 ประกาศ จ้างก่อสร้างหลังคาที่พักคอยหน้าอาคารอำนวยการของ รพ. 1 รายการ จ้างก่อสร้าง 24/07/2015
32 สอบราคา เครื่องจำลองสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Signs Simulator) 1 เครื่อง สอบราคา 29/06/2015
31 สอบราคา การจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ สอบราคา 24/06/2015
30 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Intensive Care Unit) ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ 1 ห้อง ประกวดราคา 23/6/2015
29 ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) แบบ 2 ประตู 1 เครื่อง ประกวดราคา 16/6/2015
28 ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊ซเอทธิลีนออกไซด 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร 1 เครื่อง ประกวดราคา 15/6/2015
27 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Intensive Care Unit) ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ 1 ห้อง ประกวดราคา(ร่าง) 15/6/2015
26 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000 KVA เพื่อสำรองให้กับ อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น 1 เครื่อง ประกวดราคา(ร่าง2) 11/6/2015
24 ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัตฺ ชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊ซเอทธิลีนออกไซด 100% 1 เครื่อง ประกวดราคา(ร่าง) 5/6/2015
23 สอบราคา เครื่องล้างจานอัตโนมัติ 1 เครื่อง สอบราคา 5/6/2015
22 ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (4/6/2015) 1 เครื่อง ประกวดราคา(ร่าง) 4/6/2015
21 สอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียู พร้อม เบาะและเสาน้ำเกลือ ( ครั้งที่ 2 ) 15 เตียง สอบราคา 3/6/2015
20 ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 3 เครื่อง ประกวดราคา 02/06/2015
19 จ้างซ่อมเครื่งเอ็กซเรย์ Fluoroscopy ระบบดิจิตอล โดยวิธีพิเศษ 1 เครื่อง จ้างซ่อม 29/05/2015
18 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร โดยวิธีพีเศษ 1 ระบบ จ้างซ่อม 26/5/2015
17 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000 KVA เพื่อสำรองให้กับ อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น 1 เครื่อง ประกวดราคา (ร่าง) 26/5/2015
16 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 3 เครื่อง ประกวดราคา 22/5/2015
15 สอบราคาหัวตรวจสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 หัว สอบราคา 20/5/2015
14 สอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียู พร้อม เบาะและเสาน้ำเกลือ 15 เตียง สอบราคา 19/5/2015
13 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์และนักศึกษษแพทย์ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ชั้น 10 และชั้น 11 1 แห่ง ประกวดราคา 18/5/2015
12 สอบราคา เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง 1 เครื่อง สอบราคา 8/5/2015
11 ประกวดราคา จ้างปรับปรุง หอผู้ป่งยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ 1 ห้อง ประกวดราคา 27/4/2015
10 ประกวดราคา จ้างปรับปรุง ห้องพักแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ อาคารสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์ ชั้น 10 และชั้น 11 1 แห่ง ประกวดราคา 24/4/2015
9 สอบราคา จ้างปรับปรุง ห้องทันตกรรม 1 แห่ง สอบราคา 12/2/2015
8 สอบราคา เครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง สอบราคา 12/2/2015
7 สอบราคา เครื่องวัดความดันลูกตา 1 เครื่อง สอบราคา 12/2/2015
6 สอบราคา อุปกรณ์ยึดตรึงขา ผู้ป่วยในการผ่าตัด 1 เครื่อง สอบราคา 11/2/2015
5 ประกวดราคาจ้าง การจ้างติดตั้งระบบ อุปกรณ์บริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า 1 ระบบ ประกวดราคาจ้าง 30/1/2015
4 ประกวดราคา การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา 8 รายการ ประกวดราคา (ร่าง)(แก้ไข) 23/1/2015
3 ประกวดราคาจ้าง การจ้างติดตั้งระบบ อุปกรณ์บริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า 1 ระบบ ประกวดราคา(ร่าง) 13/1/2015
2 ประกวดราคา เช่าระบบ จัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) 1 ระบบ ประกวดราคา 7/1/2015
1 ประกวดราคา การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา 8 รายการ ประกวดราคา(ร่าง) 7/1/2015