งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมา บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (13/07/2018)
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดของแผนกออร์โธปิด...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด ...
Download
ประกาศยกเลิกประกวดราคากล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์...
Download
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชน...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก ด้วยวิธีประกวดราคา...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทั...
Download
ยกเลิก เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานกา...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติกร และเจ้...
Download
ประกาศรับสมัครข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
Download
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร,เจ้าพนักงาน...
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนัก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานราชการทั...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานกระทรวงส...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานสาธาร...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2561
เอกสาร Download
Zero Tolerance
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนพฤษภาคม 2561
ผู้บริจาค เดือนพฤษภาคม 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : พฤษภาคม 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด
ท่านสามาถร่วมบริจาค ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี
บัญชีเลขที่ 710-0-53895-5 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์)