ร้านค้าสวัสดิการ


พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลฯ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการร้านค้าฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมงานในครั้งนี้
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.