ยมราช


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมต้อนรับนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561


ประชุมผู้สูงอายุ รายเดือนตุลาคม 2561

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ ได้จัดการประชุม ณ บ้านยะมะรัชโช ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561


1 4 5 6
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.