ยมราชสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ในการมารับยา

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ในการมารับยา แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการ นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ รับมอบกระเช้า

นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี


รับบริจาค จากคุณหทัยรัตน์ คงชนะ จำนวนเงิน 20,000 บาท

คุณหทัยรัตน์ คงชนะ (ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี) มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมต้อนรับนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561


1 2
Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.