ทำบุญเดือนเกิด

กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนสิงหาคม 2562

นำโดย พญ.ธัญญากร นันทิยกุล รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์


กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำมิถุนายน 2562

นำโดย นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์


กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

นำโดย นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์


Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.