ข้อมูลบริหาร

คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 081-9946933

 

นพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๑)
เบอร์ติดต่อ 081-8574313

นพ.จิรภัทร  กัลยาณพจน์พร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๒)

นางสาวปฤษณา เปล่งอารมณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
เบอร์ติดต่อ 089-8362519

นางสาวบุปผา ยศศักดิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ 089-8085006

นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

พญ.ธัญญากร นันทิยกุล

รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม

นพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล

รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

นพ.ณรงค์  ประกายรุ้งทอง

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ

พญ.ชลธิศ นาคา

รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์


 

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.