ตารางคลินิกบริการ

 ให้บริการและตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป

 

วัน / เวลา08.00 - 12.0013.00 - 16.00
วันจันทร์-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันอังคาร-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันพุธ-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันพฤหัสบดี-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
วันศุกร์-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา

 

การให้บริการคลินิกฝังเข็มเพื่อการรักษา

 โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
 ให้บริการเพื่อการรักษา
 บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

 

บริการแพทย์แผนไทย

โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น.
- นวดตัว
- นวดฝ่าเท้า
- นวดคลายเครียด
- ประคบ
- อบสมุนไพร

 

การให้บริการกายภาพ

โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.