งานพัสดุ

previous arrow
next arrow
Slider

 จัดซื้อ-จัดจ้าง / ร่าง(ประกาศ)  / ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70 % Cotton Ball With 70 % Alcohol

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70 % Cotton Ball With 70 % Alcohol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 200 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 69 70 71 72 73 78
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.