งานพัสดุ

previous arrow
next arrow
Slider

 จัดซื้อ-จัดจ้าง / ร่าง(ประกาศ)  / ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

11/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเข้าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Muti Radius Total Knee System จำนวน 360 ชุด
10/03/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือสำหรับส่องตรวจและพ่นแป้งในช่องอก จำนวน 1 ชุด
09/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
09/03/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ6พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
08/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า300mA. จำนวน 1 เครื่อง

1 55 56 57 58 59 62
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.