งานพัสดุ

previous arrow
next arrow
Slider

 จัดซื้อ-จัดจ้าง / ร่าง(ประกาศ)  / ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

16/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
16/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar
13/09/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
13/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
13/09/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 80 รายการ

1 2 3 4 62

1 2 3 4

1 2 3 4 45

1 2 3 4 26

1 2 3 4 25
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.