ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

hr-12042022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.