ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

hr_04042022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.