ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 12 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

hr_n_24032565
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.