ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา 6 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา 6 ตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างศิลป์ พนง.ประจำห้องทดลอง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ และพนง.ประกอบอาหาร

เอกสาร : Download

hr-16032022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.