ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-m-25012565-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.