ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสาร : Download

18012565-3_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.