ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร : Download

18012565-2_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.