ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร : Download

hr-21122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.