ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 261 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 261 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสาร : Download

17122021-C
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.