ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานพัสดุ

เอกสาร : Download

hr-16122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.