ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้ช่วยเหลือพยาบาล ,เจ้าพนักงานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือพยาบาล และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

เอกสาร : Download

hr-03122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.