ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

02122021_A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.