ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักสังคมสงเคราะห์ และนิติกร)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนิติกร

เอกสาร : Download

29112021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.