ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิยบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 10 อัตรา

เอกสาร : Download

hr-25112021_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.