ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

191064-1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.