ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

151064-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.