ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานพัสดุ และอื่นๆ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานพัสดุ,หนักงานประกอบอาหาร,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, และหนักงานเปล

เอกสาร : Download

hr-141064
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.