ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

17092021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.