(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โลหะดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โลหะดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

16092021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.