(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Posterior Reference Total Knee System จำนวน 180 ชุด

(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Posterior Reference Total Knee System จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

03092021-B
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.