ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Posterior Reference Total Knee System

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Posterior Reference Total Knee System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

03092021-BB
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.