ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เอกสาร : Download

020964-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.