ประกาศประกวด ซื้อกล่องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า ความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

ประกาศประกวด ซื้อกล่องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า ความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

300864-1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.