(ร่าง) ประกาศประกวดราคา กล้องถ่ายภาพลูกตามส่วนหน้า ความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา กล้องถ่ายภาพลูกตามส่วนหน้า ความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

19082021-AA
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.