ประกาศประกวดราคา จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

17082021-B
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.