รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข) จำนวน 8 อัตรา

เอกสาร : Download

hr-17082021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.