ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ

เอกสาร : Download

hr-10082021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.