ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-060864
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.