ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-020864-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.