ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-020864-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.