ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร : Download

29072021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.