ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร : Download

27072021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.