ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

hr-27072021-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.