ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

hr-27072021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.