ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง (นักสังคมสงเคราะห์,นักจิตวิทยา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยช่างทั่วไป,พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

เอกสาร : Download

hr-21072021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.