ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

เอกสาร : Download

hr-20072021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.