ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-150764
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.