ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เอกสาร : Download

150764-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.